Bánovce nad Bebravou

Robert Fico
v tomto obvode získal
59,0% (9211 hlasov)
a skončil na 1. mieste.

Banská Bystrica

Robert Fico
v tomto obvode získal
38,6% (18776 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Bardejov

Robert Fico
v tomto obvode získal
49,6% (13944 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Bratislava

Robert Fico
v tomto obvode získal
25,8% (59572 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Brezno

Robert Fico
v tomto obvode získal
50,5% (12078 hlasov)
a skončil na 1. mieste.

Čadca

Robert Fico
v tomto obvode získal
67,5% (22716 hlasov)
a skončil na 1. mieste.

Dolný Kubín

Robert Fico
v tomto obvode získal
38,8% (6338 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Dunajská Streda

Robert Fico
v tomto obvode získal
7,3% (3553 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Galanta

Robert Fico
v tomto obvode získal
28,5% (10910 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Humenné

Robert Fico
v tomto obvode získal
59,9% (23563 hlasov)
a skončil na 1. mieste.

Kežmarok

Robert Fico
v tomto obvode získal
34,4% (8000 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Komárno

Robert Fico
v tomto obvode získal
13,5% (4759 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Košice

Robert Fico
v tomto obvode získal
29,6% (27951 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Košice okolie

Robert Fico
v tomto obvode získal
35,6% (14515 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Levice

Robert Fico
v tomto obvode získal
34,6% (15601 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Liptovský Mikuláš

Robert Fico
v tomto obvode získal
43,8% (14251 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Lučenec

Robert Fico
v tomto obvode získal
44,9% (14647 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Malacky

Robert Fico
v tomto obvode získal
34,7% (10389 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Martin

Robert Fico
v tomto obvode získal
45,9% (23336 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Michalovce

Robert Fico
v tomto obvode získal
54,8% (23459 hlasov)
a skončil na 1. mieste.

Námestovo

Robert Fico
v tomto obvode získal
43,5% (15500 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Nitra

Robert Fico
v tomto obvode získal
47,3% (41914 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Nové Mesto nad Váhom

Robert Fico
v tomto obvode získal
47,0% (18494 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Nové Zámky

Robert Fico
v tomto obvode získal
32,5% (18530 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Pezinok

Robert Fico
v tomto obvode získal
33,7% (10052 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Piešany

Robert Fico
v tomto obvode získal
41,6% (11940 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Poprad

Robert Fico
v tomto obvode získal
32,8% (18298 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Považská Bystrica

Robert Fico
v tomto obvode získal
54,3% (24520 hlasov)
a skončil na 1. mieste.

Prešov

Robert Fico
v tomto obvode získal
39,4% (33365 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Prievidza

Robert Fico
v tomto obvode získal
53,2% (42715 hlasov)
a skončil na 1. mieste.

Rimavská Sobota

Robert Fico
v tomto obvode získal
40,4% (14978 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Rožňava

Robert Fico
v tomto obvode získal
33,1% (7003 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Ružomberok

Robert Fico
v tomto obvode získal
42,9% (10890 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Senec

Robert Fico
v tomto obvode získal
22,8% (8098 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Senica

Robert Fico
v tomto obvode získal
37,5% (16500 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Spišská Nová Ves

Robert Fico
v tomto obvode získal
45,1% (18817 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Stara Ľubovňa

Robert Fico
v tomto obvode získal
52,7% (9588 hlasov)
a skončil na 1. mieste.

Stropkov

Robert Fico
v tomto obvode získal
61,8% (4669 hlasov)
a skončil na 1. mieste.

Svidník

Robert Fico
v tomto obvode získal
66,0% (8068 hlasov)
a skončil na 1. mieste.

Šaľa

Robert Fico
v tomto obvode získal
26,9% (5377 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Topoľčany

Robert Fico
v tomto obvode získal
61,3% (19406 hlasov)
a skončil na 1. mieste.

Trebišov

Robert Fico
v tomto obvode získal
44,1% (13763 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Trenčín

Robert Fico
v tomto obvode získal
46,2% (36118 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Trnava

Robert Fico
v tomto obvode získal
44,7% (34417 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Veľký Krtíš

Robert Fico
v tomto obvode získal
41,0% (6348 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Vranov nad Topľou

Robert Fico
v tomto obvode získal
63,2% (16092 hlasov)
a skončil na 1. mieste.

Zvolen

Robert Fico
v tomto obvode získal
49,2% (24652 hlasov)
a skončil na 2. mieste.

Žiar nad Hronom

Robert Fico
v tomto obvode získal
50,6% (18434 hlasov)
a skončil na 1. mieste.

Žilina

Robert Fico
v tomto obvode získal
49,4% (47726 hlasov)
a skončil na 2. mieste.
Zdroj: Štatistický úrad SR